MENU
Junior College
Ms. Preeti Shah Dr. Daxa Mavadia
Mr. Ravindra Sonar Mrs. Sangeeta Singh
Mrs. Gayatri Mahatme Mr. D.P. Chavan
Mrs. Mokshada Nulkar Mr. K. Kapurkar
Mrs. Alpa Doshi Mr. Rakesh Singh
Mrs. Varsha Palkar Mrs. Shabana Khan
Mr. Sanjay Sonawne Mr. Bharat Chavan
Mrs. Kavita Acharya Mr. Devidas Patil
Mrs. Shruti Ghosh Mrs. Alpa Dave
Mrs. Pradnya More Mrs. Archana Bhatt
Mr. Raju Abhyankar Mrs. Neha Bhosle
Mrs. Falguni Gogri Mrs. Neelam Singh
Mrs. Rashmi Bhimanwar Mrs. Varsha Shah
Mr. Sadab Nakid Mr. Pradip Shirsath
Mrs. Rita Khadgi Mr. Ajay Singh
Mr. Sharad Giramkar Mrs. Neeta Gupte
Ms. Soni Singh Mrs. Laxmi Mishra
Mrs. Neetu Singh Mrs. Vandana Saha
Mr. Mandar Gawde  
ACADEMIC CALENDER
Friday 31st Mar 2023
Friday , 7 April 2023
Good Friday
Holiday on account of Good Friday
Saturday , 15 April 2023 To Thursday , 20 April 2023
UG Regular/ATKT Examination of Sem II and PG Sem IV
Time: 10.30AM to 12.30PM
View All Events